Korekta tekstu

Oferujemy Państwu profesjonalną korektę różnorakich tekstów oraz publikacji naukowych. Korekta dotyczy sprawdzenia poprawności przesłanego tekstu pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, gramatycznym oraz stylistycznym. Istnieje możliwość przesłania gotowego tekstu po korekcie, a także tekstu bez wprowadzonych zmian, jedynie z zaznaczonymi błędami.